Comerç

logo

NOTA! Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvieu la configuració del navegador, accepteu-ho. Llegir mes...

Accepto

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació Clicant aqui:

Es denomina comerç a l'activitat socioeconòmica consistent en la compra i venda de béns, sigui per al seu ús, per a la seva venda o per a la seva transformació.
És el canvi o transacció d'alguna cosa en canvi d'altra cosa d'igual valor.
Per activitats comercials o industrials entenem tant intercanvi de béns o de serveis que s'afecten a través d'un mercader o comerciant. El comerciant és la persona física o jurídica que es dedica al comerç en forma habitual, com les societats mercantils.
També s'utilitza la paraula comerç per a referirise a un establiment comercial o botiga.

Tipus de comerç:comers2.jpg
- S'entén per comerç majorista (conegut també com "comerç a l'engròs" o "comerç al major") l'activitat de compra-venda de mercaderies el comprador de les quals no és consumidor final de la mercaderia. La compra amb l'objectiu de vendre-se-la a altre comerciant o a una empresa manufacturera que l'empri com matèria primera per a la seva transformació en altra mercaderia o producte. S'entén per comerç minorista (conegut també com "comerç al detall", "comerç al menor"; "comerç detallista" o simplement "al detal" ) l'activitat de compra-venda de mercaderies el comprador de les quals és el consumidor final de la mercaderia, és a dir, qui usa o consumeix la mercaderia.
- Comerç interior, és el qual es realitza entre persones que es troben presents en el mateix país, subjectes a la mateixa jurisdicció; - Comerç exterior és el qual s'efectua entre persones d'un país i les quals viuen en un altre. Comerç terrestre, marítim, aeri i fluvial, tots fan referència a la manera de transportar la mercaderia i cadascuna és pròpia d'una branca del dret mercantil, que duen el mateix nom.
- Comerç per compte propi, el qual es realitza per compte propi, per a si mateix, i comerç per comissió, és el qual es realitza a compte d'un altre. Comerç de talents, és el comerç dels dons o habilitats, els comerciants canvien a un reconegut talent per diners o per altre talent, ja sigui d'igual valor o de major.

Sistemes:
- Mercantilisme: El mercantilismo és aquella teoria econòmica que diu que la riquesa d'un país està basada únicament amb els subministraments d'or i plata. D'aquí es deriva que s'han de potenciar les exportacions mentre que s'han de gravar fortament amb aranzels les importacions. Aquesta teoria va calar intensament en els estats europeus en els segles XVII i XVIII, i és un dels principals motius que van propiciar el colonialisme.
Els països havien de ser el més independents possibles amb la finalitat de no importar molt recursos d'altres països. Per aquest motiu els països europeus van crear una densa xarxa de colònies que subministraven a la metròpoli tots aquells béns necessaris. La idea que la riquesa mundial era fixa i que l'únic mig per a aconseguir més riquesa era absorbint altre país, va motivar les grans guerres europees dels segles XVII i XVIII, com per exemple totes les guerres Anglo-Holandeses. Gràcies a les teories econòmiques

d'Adam Smith i la teoria econòmica liberal, es va anar deixant de costat el mercantilismo. D'aquesta manera, es van començar a concebre idees com que les dues parts d'una transacció comercial poden sortir beneficiades, ja que els béns intercanviats són més valuosos per als nous propietaris, o que l'or és simplement un mineral groc i que és valuós perquè hi ha poc.

- Colonialisme i neocolonialisme:
El colonialisme és un sistema en el qual un estat clama sobirania sobre altre territori fora dels seus límits, i la gent que ho habita. És sovint, per a facilitar la dominació de l'economia, els recursos, la força laboral o fins i tot els seus mercats. En canvi, el neocolonialismo, encara que té els mateixos objectius: dominació econòmica, comercial, etc; utilitza altres mitjans de pressió indirectes, com estratègies financeres, econòmiques o comercials. Freqüentment, l'estat colonitzador crea monopolis estatals, encara que de vegades són privats, per a explotar els recursos de la colònia.
Un clar exemple d'aquest monopoli és el British East Índia Company, que va anar una de les majors i més potents organitzacions de la seva època, al tenir pràcticament tot el monopoli d'exportació de recursos de la Índia. Altre monopoli comercial important en l'Edat Mitjana va ser la Lliga Hanseática. En l'actualitat, i com a conseqüència del neocolonialisme, les empreses petrolíferes posseïxen grans monopolis d'extracció en països d'Àfrica, Àsia o Amèrica del Sud.

- Capitalisme:
El capitalisme és el sistema econòmic que es va instituir a Europa entre els segles XVIII i XIX. El fonament del capitalisme és l'establiment de companyies especialitzades en la compra, producció i venda de béns i serveis, en un mercat lliure del control de l'Estat. L'única regla que regeix en un sistema capitalista pur és la llei de l'oferta i la demanda. Aquesta regla fixa els preus en funció del grau de necessitat de les mercaderies per part del comprador, en relació amb el grau de necessitat de capital del venedor

(també relacionat amb la quantitat de mercaderies emmagatzemades pel venedor).
Aquest sistema econòmic va generar una situació de lliure competència en un mercat acte-regulat, la qual va suposar un nou canvi en el comerç mundial. Durant la revolució industrial, quan l'ésser humà va començar a ser tractat com una mercaderia amb un preu regulat per la llei de l'oferta i la demanda, van aparèixer diferents reaccions contra el capitalisme, com el sindicalisme, el comunisme o l'anarquisme.
Alguns crítics del capitalisme com els mutualistes sostenen que una economia capitalista solament pot sostenir-se a força de monopolis salvaguardats per l'Estat i és per tant un sistema econòmic incompatible amb un mercat genuïnament lliure.

- Proteccionisme i àrees de lliure comerç:
El proteccionisme és una política econòmica que tracta de promocionar les indústries domèstiques mitjançant la imposició de taxes i altres regulacions per a desanimar les importacions. A l'actualitat els països desenvolupats tracten d'eliminar aquestes barreres fent àrees de lliure comerç, on el comerç dintre d'aquesta àrea no té cap tipus de taxes ni regulacions. A pesar d'això, encara existeixen alguns proteccionismes en el Primer Món, com l'agricultura en EUA i Europa.
Quant a les àrees de lliure comerç, una de les més importants en l'actualitat és la Unió Europea (UE), que va començar sent simplement una zona de lliure comerç (Comunitat Econòmica Europea).

Globalització:

La globalització és un canvi social basat en l'increment de la interconnexió entre diferents societats. Es pot aplicar en molts contextos: globalització cultural, industrial, econòmica, etc. En general, és equivalent a internacionalització, tot i que el darrer terme remarca el paper dels estats en aquest procés.

El terme globalització s'utilitza sovint per referir-se a una sèrie de tendències, que s'han fet evidents sobretot a la segona meitat del segle XX entre els països del Primer Món, basades en l'augment del moviment internacional de mercaderies, capital, informació i persones, i el desenvolupament tecnològic, organitzatiu i legal associat a aquests processos.

Hom pot concretar-ho en els aspectes següents:

- Increment del comerç internacional
- Increment del flux internacional de capital
- Facilitat de comunicació a gran distància, i desenvolupament d'un sistema de telecomunicacions global (telèfon, Internet...)
- Augment de les influències culturals entre països
- Adopció d'estils de vida occidentals (sobretot americans) arreu del món
- Facilitat per a viatjar i fer turisme
- Augment de la migració.
- Desenvolupament d'un sistema financer internacional
- Augment del poder econòmic de les empreses multinacionals
- Augment del paper d'organitzacions comercials internacionals (OMC, FMI, BM, etc)
- Globalització d'estàndards (p. ex., les lleis sobre propietat intel·lectual)
- Hi ha un corrent d'opinió, per exemple el liberalisme, que està a favor d'aquests canvis, i sosté que el comerç mundial afavoreix tota la Humanitat a llarg termini.

Un altre corrent d'opinió, sobretot els anomenats grups antiglobalitzadors, sosté que la forma que pren l'actual procés de globalització és una font d'injustícia en l'àmbit internacional, i que no promou un aprofitament sostenible dels recursos naturals.

a
b
c