Turisme sostenible

logo

NOTA! Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvieu la configuració del navegador, accepteu-ho. Llegir mes...

Accepto

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació Clicant aqui:

El Turisme rural genera un conjunt de relacions humanes resultants de la visita de turistes a comunitats rurals; aprofitant i gaudint l'ambient, els valors naturals, culturals i soci-productius.
L'incorporació de l'activitat turística al sector rural ha despertat gran interès perquè atén una demanda en creixement, crea ocupació, i evita l'èxode del camp incorporant a la 
dona i als joves com protagonistes. Una de les característiques dels desenvolupaments turístics i agraris es que no reben prous subsidis ni suports estatals. El turisme rural es pot subdividir en:
- Agroturisme, la finalitat del qual és mostrar i explicar al turista el procés de producció en les establiments agropecuaris.
- Turisme d'estades, l'atractiu de les quals consisteix en l'estil arquitectònic, parcs, carruatges, establiments...
- Turisme Vivencial i d'Experiències.
- Rutes Alimentàries, Per exemple de la ruta del ví al Penedès.
- Turisme Esportiu...
- Etnoturisme, Busca aquesta necessitat dels turistes per rescatar aquestes cultures ancestrals, dintre del seu propi entorn natural, trobar aquestes claus mil·lenàries que 
transporten als orígens del ser humà en aquest món, que es troba en la recerca de vestigis històrics i cultures tradicionalsL'ecoturisme posseïx un enfocament per a les activitats turístiques en el qual es privilegia la sustentabilitat, la preservació i l'apreciació del medi (tant natural com cultural) que acull als viatjants.  

Segons la Organització Mundial del Turisme, els principis que defineixen el turisme sostenible són:
- Els Recursos naturals i culturals es conserven per al seu ús continuat en el futur, al mateix temps que reporten beneficis;
- El desenvolupament turístic es planifica i gestiona de manera que no causi seriosos problemes ambientals o socioculturals;
- La qualitat ambiental es manté i millora;
- Es procura mantenir un elevat nivell de satisfacció dels visitants i la destinació reté el seu prestigi i potencial comercial; i
- Els beneficis del turisme es reparteixen àmpliament entre tota la societat.
Aquestes característiques fan al turisme sostenible una eina estratègica de desenvolupament econòmic local. D'una banda, el turisme suposa una gran oportunitat en algunes zones en les quals no existeixen altres alternatives d'activitat econòmica. Al seu torn, com part del sector serveis, ofereix més oportunitats per al sorgiment d'empreses locals (hi ha que tenir en compte que fins i tot en els països més desenvolupats, aquest sector està compost principalment per PYMES). I a pesar de ser un sector que requereix de forts inversions en infraestructura i equipaments, també utilitza mà d'obra de forma intensiva pel que ofereix nombroses oportunitats de treball i negoci per a les dones i els joves.

Cal col·laboració entre les empreses involucrades, ajudant-les a orientar la seva estratègia cap a la diversificació de l'oferta i a aconseguir una promoció més efectiva de les seves destinacions mitjançant estratègies de negoci conjuntes, i sempre amb la premissa que el desenvolupament i promoció dels productes turístics contribueixin a la conservació del medi ambient i el llegat cultural.

Impacte del turisme internacional:
En les últimes cinc dècades, el turisme internacional ha passat de desplaçar 25 a gairebé 700 milions de viatgers a l'any, i a llocs cada vegada més remots gràcies al desenvolupament dels mitjans de transport. Un fenomen de tal magnitud i amb una expansió tan ràpida no podia per menys que generar impactes allà on s'ha establert.

Impactes econòmics:
El turisme ha estat presentat tradicionalment com un eficient motor del desenvolupament econòmic, capaç de generar ocupació, modernitzar les infraestructures, impulsar altres activitats productives, revaloritzar els recursos autòctons o equilibrar balances de pagaments nacionals. Abans de la dècada de 1970, assumides aquestes premisses i amb el turisme internacional de masses just estrenat, pocs investigadors s'havien parat a estudiar els costos econòmics que suposava per a les societats amfitriones aquesta activitat.
Però en aquesta dècada van començar a ser evidents. Així, és cert que el turisme genera ocupació, però en moltes ocasions per a la població local és una ocupació estacional i poc qualificat. A més, sol tractar-se d'una ocupació inestable: el turisme és un sector amb grans vaivens, i les zones de destinació s'han d'enfrontar amb la competència d'altres noves que sorgeixen gràcies al desenvolupament de els mitjans de transport.

També és veritat que es modernitzen les infraestructures, però segons les prioritats turístiques i no sobre la base d'un desenvolupament endogen i equilibrat amb les altres activitats productives. La revaloració dels recursos autòctons es materialitza moltes vegades en processos inflacionaris, derivats d'un augment de la demanda de la terra, l'aigua o els aliments; el resultat és l'encariment de la cistella familiar, la dificultat d'accedir a un habitatge o l'expulsió de camperols per l'augment de les rendes agràries.
El turisme impulsa algunes activitats productives, com la construcció, però també posa en perill altres tradicionals, com hem vist en el cas de l'agricultura. Igualment, és discutible la capacitat del turisme de generar ingressos en els països de destinació, ja que són els països d'origen els quals més es beneficien d'aquesta activitat: companyies aeries i grans establiments hotelers solen pertànyer a multinacionals del Nord, a més de que els operadors d'aquests països tenen capacitat d'imposar preus als "seus socis" del Sud.
El desenvolupament turístic va dur a substituir terra agrícola per terra urbanitzable, i al camperol per l'obrer de la construcció o el treballador del sector serveis. En pocs anys, es va reduir la sobirania alimentària i va ser necessària la importació dels aliments, més cars i als quals només es podia accedir en el mercat. En el cas d'Hawaii, dos de les seves vuit illes majors van acabar sent propietat privada, igual que més del 70% de les mil milles costaneres fins a llavors propietat de l'estat. Finalment, les petites indústries turístiques autòctones van ser substituïdes per altres foranes amb major capacitat de competència.

Finalment, cal assenyalar que en determinades zones on s'ha fet una aposta pel turisme com principal mig de desenvolupament, s'ha observat que genera problemes semblants als de de economies basades en l'agricultura de monocultiu per a l'exportació, tals com la dependència dels preus del mercat internacional, molt fluctuants, o un alt nivell de risc derivat de l'escassa diversificació.

Impactes mediambientals:
Curiosament, un dels factors que afavoreix l'aparició del turisme en una zona, el paisatge, sol mostrar-se especialment fràgil amb el seu desenvolupament. Ja hem vist com la arribada de turistes tendeix a canviar l'ús dels recursos naturals. Però més enllà d'això, moltes vegades tendeix a sobrexplotar-los.
El turisme de masses s'ha mostrat especialment violent amb el medi ambient: urbanització de zones naturals o no integrada en el paisatge, sobreutilizació del recurs del aigua, problemes relacionats amb el tractament de les escombraries, contaminació de l'aigua pels residus líquids, destrucció de monuments històrics, contaminació de l'aire per l'ús de vehicles i calefacció, canvis en el paisatge per a afavorir activitats d'oci com el golf o l'esquí, etc.
Aquests processos són més incisius en els països del Sud, on les normatives mediambientals solen ser més laxes per a afavorir la indústria turística i els recursos naturals són presa fàcil de l'especulació. Com exemple es pot assenyalar la crisi ecològica que està patint la costa de Mèxic, a causa del desmesurat desenvolupament de centres turístics com Cancún o Cozumel.

Però no només el turisme de masses incideix sobre el medi ambient. Formes de turisme alternatiu també poden fer un ús no sostenible dels recursos. Sota el concepte "turisme alternatiu" s'agrupen diverses formes de turisme que, de vegades, busquen un desenvolupament sostenible de l'activitat, però unes altres només expressen la contraposició al turisme de masses.
No obstant això, encara que sigui només perquè es tracta de turisme a petita escala, les formes alternatives de turisme solen comportar molta menys alteració en el paisatge.
Per contra hi ha ocasions, quan el paisatge és el principal valor turístic, que les institucions públiques arriben a establir normes conservacionistes extremes, fins al punt d'impedir el desenvolupament normal d'activitats tradicionals i sense entendre que l'ésser humà té també un paper en l'ecosistema.

Impactes socioculturals:
En ocasions s'ha assenyalat que el turisme pot tenir beneficis positius al permetre la interrelació entre cultures diferents. No obstant això, els impactes socioculturals detectats solen ser negatius per a la societat amfitriona. Un dels aspectes més destacats és la tendència a accelerar canvis culturals que despullen del seu significat als elements culturals per a deixar-los com una mercaderia més.
En Kenya, un dels països africans més turístics, és comú que ètnies autòctones representin danses i rituals com atracció per als turistes fora del seu context cultural.

L'artesania és un àmbit en el qual aquests processos es donen amb assiduïtat: a més de canviar de finalitat (de bé d'ús a mercaderia), els models artesanals s'homogeneïtzen segons els suposats gustos occidentals.

El desenvolupament del turisme pot influir sobre l'estructura de les societats amfitriones, generant o incrementant la diferenciació social.
I és que els beneficis que es queden en la zona de destinació no se solen repartir uniformement, sinó que tendeixen a ser monopolitzats per un sector minoritari de la població.
En el cas cubà, per exemple, si bé les empreses turístiques són mixtes (estat cubà - capital estranger), els treballadors que tenen contacte amb els turistes (cambrers, guies, etc.) solen rebre, en propines, diverses vegades el sou mig del país, el que els ha convertit en un grup social diferenciat i envejat.

La capacitat de càrrega i els seus indicadors:
Turisme sostenible, es una Filosofia de vida, en la qual els quals ho practiquen són conscients de la fragilitat dels llocs que visiten i per tant, aquest té un "límit" o almenys hauria de tenir reglaments de visita. Per tant, el concepte de turisme sostenible es relaciona amb el de capacitat de càrrega. Aquest es defineix com el màxim aprofitament que es pot realitzar dels recursos econòmics, socials, culturals i naturals de la zona de destinació sense reduir la satisfacció dels visitants i sense generar impactes negatius en la societat amfitriona o en el medi ambient.
Per tant, podrem parlar de turisme sostenible quan no se sobrepassa la capacitat de càrrega d'una zona de destinació.
A tot cas, i seguint la seva definició, el turisme sostenible ho ha d'ésser en les tres categories que es classificaven els impactes del turisme: ha de ser sostenible econòmica, social i mediambientalment. El turisme sostenible no fa referència a cap forma de turisme específica, encara que sembla que el turisme tradicional té més dificultat a arribar a la sostenibilitat que altres formes de turisme més alternatiu. No obstant això, i com queda dit, sota el terme "turisme alternatiu" s'agrupen diverses formes turístiques, algunes de les quals són gestionades amb un esperit de lucre similar a les tradicionals i amb impactes més que dubtosos.

 

a
b
c